Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wezwanie do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców, zarządców działki nr 2001 w Nisku

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO
z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowejW nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – jednolity tekst (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)


w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie konstrukcji dachowej na budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki o nr ew. 2001 położonej w Nisku przy ul. Kilińskiego gmina Nisko województwo podkarpackienastępujące osoby w kolejności jak niżej:- spadkobierców zmarłego Krudys Stanisława współwłaściciela nieruchomości nr ew. 1998 położonej przy ul. Kilińskiego w Nisku gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

 

Oczekuję na osobiste lub pisemne zgłoszenie się w/w osób w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) telefon do kontaktu 15 8415 645, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do wiadomości publicznej.Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian OzimekNiniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nisko

  • w sąsiedztwie terenu inwestycji

  • na stronie internetowej organu: www.nisko.pl

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2013 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 15119
08 lutego 2013 13:47 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl