Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Informacja n.t. uchwalenia MPZP pn. "Zadąbrowa i Hawryły w zarzeczu" gm. Nisko

Nisko, dnia 18 maja 2012

PPB.7321-2-40/2010

 

 

 

I N F O R M A C J A

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w Zarzeczu p.n. Zadąbrowa i Hawryły ", gmina Nisko

 

Na podstawie art 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz . U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, późn. zm.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości:

1. o podjęciu przez Radę Miejską w Nisku Uchwały Nr XIX/173/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły”, gmina Nisko ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2012r. poz. 947. Tereny objęte ustaleniami przedmiotowego planu zasadniczo przeznaczone są pod zabudowę przemysłową i usługową,

2. z treścią i załącznikami do uchwały, o której mowa w pkt 1, a także uzasadnieniem oraz podsumowaniem tego dokumentu wynikającym odpowiednio z art. 42 pkt.2 i 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. powołanej na wstępie, można się zapoznać:

a/ w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku (37-400 Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23, I piętro ) w dniach pracy urzędu w godzinach od 9-tej do 14-tej,

b/ na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nisko (www.nisko.pl) pod odnośnikiem „ zagospodarowanie przestrzenne”.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 18

Data wytworzenia dokumentu: 18.05.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2012 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1043
21 maja 2012 13:08 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl