Aktualności

Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zadanie 1.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej poprzez:

Nazwa zadanie BIESIADA STRAŻACKA

Kwota przyznanej dotacji (w zł) 10 000,00 zł

Nazwa Oferenta Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu


Do pobrania

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2012 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1376
18 maja 2012 12:38 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu.
18 maja 2012 12:38 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.