Aktualności

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej Nisko ul. Kościuszki

Nisko, 3 kwietnia 2012r.

 

PPB.6733.1.5.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek P. Serafin Aleksandra i Anny w dniu 3 kwietnia 2012r. została wydana decyzja Nr 6/2012 znak sprawy PPB.6733.1.5.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia pn.

rozbudowa sieci gazowej” średniego ciśnienia na działkach o nr ew. 2225, 2226 i 880 (droga powiatowa- ul. Kościuszki) w Nisku.

 

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 730 - 1530) można zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.04.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2012 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1137
03 kwietnia 2012 12:54 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.