Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Nisku w rejonie ul.Willowej

Nisko, dnia 2 kwietnia 2012r.

 

PPB.6733.1.8.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 28.03.2012r. P. Fiut Andrzeja i Renaty zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ew.: 454/2, 454/3, 454/7, 455/3, 456/1, 456/3 i 457/2 położonych w Nisku przy ul. Willowa.

 

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon. - pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2.04.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2012 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1004
02 kwietnia 2012 10:15 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.