Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Nisku w rejonie ul.Kościuszki

Nisko dnia 2012-03-02

PPB.6733.1.5.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21.02.2012r. (data wpływu dnia 01.03.2012r.) Serafin Aleksandra i Anny w dniu 01.03.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym p.n. „ rozbudowa sieci gazowej” średniego ciśnienia na działkach o nr ew. 2225, 2226 i 880 (droga powiatowa- ul. Kościuszki) w Nisku. Wnioskowana przez inwestora lokalizacja przedsięwzięcia została określona na załączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia- w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: 37-400 Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy urzędu (pon. wt. śr. pt. w godz. 730 -15 00) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2.03.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2012 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 973
02 marca 2012 13:06 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.