Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla oragnizacji pozarządowych na 2012 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych  i  podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2012 zadań publicznych.

Termin składania ofert upływa 16 marca 2012r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2012 roku” osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 7),  lub  przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Nisko,  Plac Wolności 14, 37-400 Nisko. W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, o przyjęciu oferty do udziału w konkursie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2012 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kopeć
Ilość wyświetleń: 737
24 lutego 2012 12:36 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [wzor_oferty_opp.pdf] do dokumentu.
24 lutego 2012 12:35 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_2012.doc] do dokumentu.
24 lutego 2012 12:35 (Maria Kopeć) - Dodanie dokumentu.