Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zaplecza boisk sportowych przy ZSZ nr 2 w Nisku

Nisko, dnia 24.02.2012r.

 

PPB.6733.1.4.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 02.11.2011r. Gminy i Miasto Nisko w imieniu, której działa P. Stanisława Szymonik zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budynku zaplecza boisk sportowych w ramach „Budowy kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przewidzianego do realizacji po terenie działek o nr ew.: 2869/13, 2872/4, 2866/12, 2867/7, 2870/1, 2871/1, 2881/3 oraz części działek o nr ew.: 2870/3, 2870/4 i 2871/3 położonych w Nisku na osiedlu 1000-Lecia.

 

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon. - pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.02.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2012 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1003
24 lutego 2012 12:34 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.