Aktualności

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany konstrukcji dachu budynku ŚDS w NIsku

Nisko, dn. 10.01.2012r.

 

PPB.6733.1.32.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek Gminy i Miasto Nisko w imieniu, której działa P. Stanisława Szymonik w dniu 10.01.2012r. została wydana decyzja Nr 2/2012 znak sprawy PPB.6733.1.32.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

 

zmiana konstrukcji dachu części łącznika i części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ew. 3437 położonej w Nisku przy ul. 3-go Maja”.

 

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 730 - 1530) można zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.01.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2012 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1036
10 stycznia 2012 12:42 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.