Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci kablowej NN w Racławicach ul. Polna

 

Nisko, dnia 10.01.2012r.

 

PPB.6733.1.2.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 04.01.2012r. PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, Oddział Rzeszów, RDE Stalowa Wola w imieniu, którego działa pełnomocnik P. Adam Hara zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowej NN od słupa 21 do ZK-3 przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 962/13 i 962/8 położonych w msc. Racławice.

 

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon. - pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.01.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2012 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1094
10 stycznia 2012 12:26 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.