Aktualności

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy i przebudowy linii NN w Racławicach

 

                                                                                                                                               Nisko, dn. 09.12.2011r.

 

PPB.6733.1.26.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, Oddział Rzeszów, Rejon Dystrybucji Energii Stalowa w imieniu, których działa pełnomocnik P. Piotr Leja w dniu 09.12.2011r. została wydana decyzja Nr 26/2011 znak sprawy PPB.6733.1.26.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

 

rozbudowa i przebudowa wraz z oświetleniem, odcinka linii napowietrznej nn przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 347/1, 348/1, 349/4, 349/5, 349/6, 350, 363, 364/1, 364/2, 365, 366, 367, 368, 369, 370/2, 371, 372/2, 373/5, 380, 400/1, 402, 404, 405/1, 407/2, 408, 410/3, 410/4, 413/1, 416, 417/1, 425/1, 426/2, 886/1, 421 położonych w msc. Racławice przy ul. Krótkiej”.

 

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 730 - 1530) można zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9.12.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2011 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1043
09 grudnia 2011 12:32 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.