Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.zmiany konstrukcji dachu budynku DPS w Nisku

Nisko, dnia 02.12.2011r.                                                                                               PPB.6733.1.32.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 02.11.2011r. Gminy i Miasto Nisko w imieniu, której działa P. Stanisława Szymonik zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na zmianie konstrukcji dachu części łącznika i części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ew. 3437 położonej w Nisku przy ul. 3-go Maja.

 

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon. - pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2.12.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2011 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1043
05 grudnia 2011 08:25 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.