Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy linii napowietrznej w Nisku

Nisko, dnia 10.11.2011r.                     PPB.6733.1.31.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 14.07.2011r. PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, Oddział Rzeszów, RDE Stalowa Wola w imieniu, których działa pełnomocnik P. Adam Hara zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci napowietrznej NN od stacji trafo do słupa nr 34 przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 5187, 5186, 5214, 5213/2, 5181/6, 5180, 5170/7, 5170/6, 5204, 5210, 5128, 5213/1 i 5215/1 położonych w msc. Nisko przy ul. Dąbrowskiego.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon. - pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.10.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2011 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1322
10 listopada 2011 13:19 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.