Aktualności

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku ul. Gruntowa i Rzeszowska

Nisko, dnia 2011-11-04                                                                                                PPB.6733.1.29.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 02.11.2011r. Gminy i Miasto Nisko w imieniu, której działa P. Stanisława Szymonik zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 4475/2, 4516/1, 4518/4, 4520/5, 4521/4, 4537, 4538/1, 4538/2, 4539, 4542 położonych w Nisku przy ul. Gruntowej i Rzeszowskiej-Bocznej I.

 

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon. - pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.11.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2011 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1310
07 listopada 2011 12:07 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.