Aktualności

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci NN w Nisku rejon ul. Rzeszowskiej i PCK

Nisko dnia 2011-10-10                                                                                                                                                                         PPB.6733.1.24.2011

 

          OGŁOSZENIE

           Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

        Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8, w imieniu której występuje Adam Hara, w dniu 10.10.2011r. została wydana decyzja Nr 23/2011 znak PPB.6733.1.24.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowo- napowietrznej NN od stacji trafo do słupa nr 4” na działkach o nr ew. 3441/6, 3441/12, 3445/3, 3445/4, 3588/2, 3596/1, 3588/1 w Nisku przy ul. Rzeszowskiej i ul. PCK.

      W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia- w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba urzędu: Nisku, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy urzędu (pon. wt. śr. pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.10.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2011 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1219
13 października 2011 13:00 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.