Aktualności

Ogłoszenie o wydanej deczyji na budowę stacji telefonii P4 w Nowosielcu

 

Nisko, dn. 10.10.2011r.                                                                          PPB.6733.1.22.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek P. Piotra Pawliczek pełnomocnika spółki P4 Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa w dniu 10.10.2011r. została wydana decyzja Nr 22/2011 znak sprawy PPB.6733.1.22.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

 

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp.z o.o. o znaczeniu NIZ5007_A” przewidziana do realizacji na terenie działki o nr ew. 409/8 w Nowosielcu”.

 

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 730 - 1530) można zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.10.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2011 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1333
12 października 2011 15:04 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.