Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci NN w Nisku ul. Polna

Nisko, dnia 10.10.2011r.                                                             PPB.6733.1.27.2011

 

 

     OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 16.09.2011r. uzupełniony dnia 06.10.2011r. PGE Dystrybucji S.A. z/s w Lublinie, Oddział Rzeszów, RDE Stalowa Wola w imieniu, którego działa pełnomocnik P. Piotr Leja zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci nN i wraz z budową przyłącza kablowego nN na terenie działek o nr ew. 3618/1, 3671/7, 3703/5, 3709, 3703/6, 3702, 3703/3, 3703/8, 3703/9, 3793/10 położonych w Nisku w rejonie ul. Polnej.

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon. - pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.10.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2011 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1539
11 października 2011 08:36 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu.
11 października 2011 08:35 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.