Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i wydzierżawienia

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i Zarządzenia    Nr 19/2012 z dnia 23 lutego 2012r Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 01 marca 2012r do 22 marca 2012r w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zamiany i dzierżawy.