Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę biblioteki miejskiej w Nisku

Aktualności

Nisko, dnia 18 grudnia 2013r. PPB.6733.1.47.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę biblioteki miejskiej w Nisku »

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie budynku warsztatu ślusarskiego”.

Aktualności

Nisko, dnia 08.01.2014 r. OSK.6220.8.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz 267), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie budynku warsztatu ślusarskiego”. »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Racławicach ul. Polna

Aktualności

Nisko, dnia 2 stycznia 2014r. PPB.6733.1.46.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Racławicach ul. Polna »

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy szkoły w Nisku przy ul. Szopena

Aktualności

Nisko, dnia 18 grudnia 2013r. PPB.6733.1.47.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy szkoły w Nisku przy ul. Szopena »

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Aktualności

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r Nr 102 poz.651 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 170/2013 z dnia 10 grudnia 2013r Burmistrz Gminy...

czytaj więcej o Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy »

Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania deczyji na siec gazu w Racławicach

Aktualności

Nisko, dnia 10 grudnia 2013r. PPB.6733.1.46.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania deczyji na siec gazu w Racławicach »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku szkoły i adaptacja na cele biblioteki publicznej w Nisku ul. Chopina

Aktualności

Nisko, dnia 2013.12.05 PPB.6733.1.47.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku szkoły i adaptacja na cele biblioteki publicznej w Nisku ul. Chopina »

Realizacja: IDcom.pl