Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych

Aktualności

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA: I PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ: 1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2897/3 i 2899/6 o pow. łącznej 0.1099 ha położonej...

czytaj więcej o ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych »

Ogłoszenie o materiale dowodowych do wydania deczyji na budowę kaplicy w Racławicach

Aktualności

Nisko, dnia 25 luty 2014r. PPB.6733.1.2.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowych do wydania deczyji na budowę kaplicy w Racławicach »

Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sparwie budowy kaplicy w Racławicach

Aktualności

Nisko, dnia 17.02.2014r. PPB.6733.1.34.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sparwie budowy kaplicy w Racławicach »

Ogłoszenie w sprawie zmiany trasy sieci SN15 w Zarzeczu rejon ul. Zielonej

Aktualności

Nisko, dnia 12 luty 2014r. PPB.6733.1.1.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Ogłoszenie w sprawie zmiany trasy sieci SN15 w Zarzeczu rejon ul. Zielonej »

Informacja Burmistrza n.t . mpzp w rejonie Nowosielca

Aktualności

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630 http://www.nisko.pl e-mail: burmistrz@nisko.pl PPB.6721.1. 2012 30 grudnia 2013r OŚWIADCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Oświadczam,...

czytaj więcej o Informacja Burmistrza n.t . mpzp w rejonie Nowosielca »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kaplicy cmentarnej w Racłwicach

Aktualności

Nisko, dnia 2014.02.03 PPB.6733.1.2.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy kaplicy cmentarnej w Racłwicach »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci SN15 w Zarzeczu rejon ul. Starowiejskiej i ul. Zielonej

Aktualności

Nisko, dnia 29 stycznia 2014r. PPB.6733.1.1.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci SN15 w Zarzeczu rejon ul. Starowiejskiej i ul. Zielonej »

Realizacja: IDcom.pl