Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o wydanej deczyji na budowe mostu na rz. Barcówce na drodze nr 19 w Nisku.

Aktualności

Nisko, dnia 26.05.2014r. PPB.6733.1.7.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej deczyji na budowe mostu na rz. Barcówce na drodze nr 19 w Nisku. »

Ogłoszenie o wydanej deczyji na budowę sieci gazowej w Nisku ul. NIecała

Aktualności

Nisko, dnia 21.05.2014r. PPB.6733.1.3.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej deczyji na budowę sieci gazowej w Nisku ul. NIecała »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci wodociągowej w Racławicach

Aktualności

Nisko, dnia 16 maja 2014r. PPB.6733.1.12.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci wodociągowej w Racławicach »

Informacja o wykazie gruntów przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i wydzierżawienia

Aktualności

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r Nr 102 poz.651 z późn. zmianami) i Zarządzenia Nr 64/2014 z dnia 5 maja 2014r Burmistrz Gminy...

czytaj więcej o Informacja o wykazie gruntów przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i wydzierżawienia »

Ogloszenie o wydanej deczyji na budowę oświetlenia boiska piłkarskiego na Podwolinie

Aktualności

Nisko, dnia 6.05.2014r. PPB.6733.1.5.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy...

czytaj więcej o Ogloszenie o wydanej deczyji na budowę oświetlenia boiska piłkarskiego na Podwolinie »

Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę mostu na Barcówce w Nisku rejon ul. Rzecznej ul. Rzeszowskiej

Aktualności

Nisko, dnia 29 kwietnia 2013r. PPB.6733.1.7.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym na budowę mostu na Barcówce w Nisku rejon ul. Rzecznej ul. Rzeszowskiej »

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”.

Aktualności

Nisko, dn. 28.04.2014 r. OSK.6220.3.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”. W dniu 31.03.2014...

czytaj więcej o Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: „Scalenie i podział działek na cele budowlane w miejscowości Racławice Gmina Nisko”. »

Ogłoszenie o zmianie wniosku w sprawie budowy sieci gazowej w Nisku ul.Grądy

Aktualności

Nisko, dnia 15 kwietnia 2014r. PPB.6733.1.4.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zmianie wniosku w sprawie budowy sieci gazowej w Nisku ul.Grądy »

Realizacja: IDcom.pl