Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz lokali i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r Nr 102 poz.651 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 144/2011 z dnia 16 grudnia 2011r oraz