Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Nisku ul. Polna

Aktualności

Nisko, dnia 16.01.2012r. PPB.6733.1.1.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Nisku ul. Polna »

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w Zarzeczu p.n."Zadabrowa i Hawryły"

Aktualności

PPB.7321-2-31/10 12.01.2012 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły” gm. Nisko ...

czytaj więcej o Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w Zarzeczu p.n."Zadabrowa i Hawryły" »

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany konstrukcji dachu budynku ŚDS w NIsku

Aktualności

Nisko, dn. 10.01.2012r. PPB.6733.1.32.2011 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany konstrukcji dachu budynku ŚDS w NIsku »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci kablowej NN w Racławicach ul. Polna

Aktualności

Nisko, dnia 10.01.2012r. PPB.6733.1.2.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci kablowej NN w Racławicach ul. Polna »

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w NIsku

Aktualności

Nisko, dn. 05.01.2012r. PPB.6733.1.29.2011 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w NIsku »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.budowy sieci gazowej w Nisku ul. Polna

Aktualności

Nisko, dnia 03.01.2012r. PPB.6733.1.1.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.budowy sieci gazowej w Nisku ul. Polna »

Zawiadomienie materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji na przebudowe dachu na ŚDS w Nisku

Aktualności

Nisko, dnia 29.12.2011r. PPB.6733.1.32.2011 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Zawiadomienie materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji na przebudowe dachu na ŚDS w Nisku »

Wykaz lokali i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Aktualności

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r Nr 102 poz.651 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 144/2011 z dnia 16 grudnia 2011r oraz Zarządzenia...

czytaj więcej o Wykaz lokali i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży »

Ogłoszenie o wydanej decyzji celu publicznego na budowę sieci NN w Nisku ul. Dąbrowskiego

Aktualności

Nisko, dn. 14.12.2011r. PPB.6733.1.31.2011 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji celu publicznego na budowę sieci NN w Nisku ul. Dąbrowskiego »

Realizacja: IDcom.pl