Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa dróg i chodników wraz z ich odwodnieniem na osiedlu Grądy w Nisku.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630 http://www.nisko.pl e-mail: burm

Protokół z dyskusji publicznej n.t. mpzp "Zadabrowa i Hawryły" w Zarzeczu

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie

„Budowa dróg i chodników wraz z ich odwodnieniem na osiedlu Grądy w Nisku.”

Nisko, dnia 12.01.2012 r. OSK.6220.1.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko