Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zaplecza boisk sportowych przy ZSZ nr 2 w Nisku

Aktualności

Nisko, dnia 24.02.2012r. PPB.6733.1.4.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy zaplecza boisk sportowych przy ZSZ nr 2 w Nisku »

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci NN w Racławicach

Aktualności

isko, dn. 21.02.2012r. PPB.6733.1.2.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci NN w Racławicach »

Budowa stacji paliw płynnych i LPG przy ul. Sandomierskiej w Nisku, na działce ewidencyjnej nr 1734/36

Aktualności

Nisko, dnia 14.02.2012 r. OSK.6220.16.2011 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku...

czytaj więcej o Budowa stacji paliw płynnych i LPG przy ul. Sandomierskiej w Nisku, na działce ewidencyjnej nr 1734/36 »

Budowa dróg i chodników wraz z ich odwodnieniem na osiedlu Grądy w Nisku.

Aktualności

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630 http://www.nisko.pl e-mail: burmistrz@nisko.pl Nisko, dn. 07.02.2012 r. OSK.6220.1.2012 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Dotyczy przedsięwzięcia...

czytaj więcej o Budowa dróg i chodników wraz z ich odwodnieniem na osiedlu Grądy w Nisku. »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Nisku w rejonie ul. Sandomierskiej i ul. Szklarniowej

Aktualności

Nisko, dnia 07.02.2012r. PPB.6733.1.3.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Nisku w rejonie ul. Sandomierskiej i ul. Szklarniowej »

Protokół z dyskusji publicznej n.t. mpzp "Zadabrowa i Hawryły" w Zarzeczu

Aktualności

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Protokół sporządzono w dniu 3.02.2012r. , w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przez Monikę Biało-Gajda...

czytaj więcej o Protokół z dyskusji publicznej n.t. mpzp "Zadabrowa i Hawryły" w Zarzeczu »

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci gazowej w NIsku

Aktualności

Nisko, dn. 02.02.2012r. PPB.6733.1.1.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci gazowej w NIsku »

„Budowa stacji paliw płynnych i LPG przy ul. Sandomierskiej w Nisku, na działce ewidencyjnej nr 1734/36”

Aktualności

Nisko, dn. 25.01.2012 r. OSK.6220.16.2011 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Działając w oparciu o art. 7 do art. 11 zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z...

czytaj więcej o „Budowa stacji paliw płynnych i LPG przy ul. Sandomierskiej w Nisku, na działce ewidencyjnej nr 1734/36” »

Zawiadomienie materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla rozbudowy sieci NN w Racławicach

Aktualności

Nisko, dnia 23.01.2012r. PPB.6733.1.2.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Działając zgodnie z art. 7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr...

czytaj więcej o Zawiadomienie materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla rozbudowy sieci NN w Racławicach »

„Budowa dróg i chodników wraz z ich odwodnieniem na osiedlu Grądy w Nisku.”

Aktualności

Nisko, dnia 12.01.2012 r. OSK.6220.1.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

czytaj więcej o „Budowa dróg i chodników wraz z ich odwodnieniem na osiedlu Grądy w Nisku.” »

Realizacja: IDcom.pl