Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r dla organizacji pozarządowych.

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2012r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które...

czytaj więcej o Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r dla organizacji pozarządowych. »

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Nisku ul. Kościuszki

Aktualności

Nisko, dnia 21.03.2012r. PPB.6733.1.5.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Działając zgodnie z art. 7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Nisku ul. Kościuszki »

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Nisku ul. Szklarniowa

Aktualności

Nisko, 16 marca 2012r. PPB.6733.1.3.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na rozbudowę sieci gazowej w Nisku ul. Szklarniowa »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy dachu na budynku Starostwa w Nisku ul. Kościuszki

Aktualności

Nisko, dnia 12.03.2012r. PPB.6733.1.7.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy dachu na budynku Starostwa w Nisku ul. Kościuszki »

Budowa dróg i chodników wraz z ich odwodnieniem na osiedlu Grądy w Nisku.

Aktualności

Nisko, dnia 08.03.2012 r. OSK.6220.1.2012 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),...

czytaj więcej o Budowa dróg i chodników wraz z ich odwodnieniem na osiedlu Grądy w Nisku. »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Racławicach

Aktualności

Nisko, dnia 07.03.2012r. PPB.6733.1.6.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Racławicach »

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę zaplecza boisk sportowych przy ZSZnr 2 w Nisku

Aktualności

Nisko, dnia 05.03.2012r. PPB.6733.1.4.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Działając zgodnie z art. 7 do art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz....

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę zaplecza boisk sportowych przy ZSZnr 2 w Nisku »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Nisku w rejonie ul.Kościuszki

Aktualności

Nisko dnia 2012-03-02 PPB.6733.1.5.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zawiadamiam,...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Nisku w rejonie ul.Kościuszki »

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i wydzierżawienia

Aktualności

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 19/2012 z dnia 23 lutego 2012r Burmistrz Gminy...

czytaj więcej o Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i wydzierżawienia »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla oragnizacji pozarządowych na 2012 rok.

Aktualności

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2012 zadań...

czytaj więcej o Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla oragnizacji pozarządowych na 2012 rok. »

Realizacja: IDcom.pl