Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę dachu na budynku powiatu w Nisku

Aktualności

Nisko, 10 kwietnia 2012r. PPB.6733.1.7.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę dachu na budynku powiatu w Nisku »

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na rozbudowę sieci wodociągowej w Racłwicach

Aktualności

Nisko, 10 kwietnia 2012r. PPB.6733.1.6.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na rozbudowę sieci wodociągowej w Racłwicach »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy strefy wejściowej ZSZ nr 2 w Nisku

Aktualności

Nisko, dnia 4 kwietnia 2012r. PPB.6733.1.9.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy strefy wejściowej ZSZ nr 2 w Nisku »

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej Nisko ul. Kościuszki

Aktualności

Nisko, 3 kwietnia 2012r. PPB.6733.1.5.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej Nisko ul. Kościuszki »

Wykaz lokali i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i dzierżawy.

Aktualności

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 29 marca 2012r oraz Zarządzenia...

czytaj więcej o Wykaz lokali i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i dzierżawy. »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Nisku w rejonie ul.Willowej

Aktualności

Nisko, dnia 2 kwietnia 2012r. PPB.6733.1.8.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Nisku w rejonie ul.Willowej »

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku zaplecza dla Zespołu Szkół w Nisku ul. 1000-lecia

Aktualności

Nisko, 27 marca 2012r. PPB.6733.1.4.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku zaplecza dla Zespołu Szkół w Nisku ul. 1000-lecia »

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na 2012 r dla organizacji pozarządowych.

Aktualności

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2012...

czytaj więcej o Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na 2012 r dla organizacji pozarządowych. »

Realizacja: IDcom.pl