Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zadanie 1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej poprzez: Nazwa zadanie BIESIADA STRAŻACKA Kwota przyznanej dotacji (w zł) 10 000,00 zł Nazwa Oferenta Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu Do pobrania

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości komunalnych

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA: I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1470/1