Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości komunalnych

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA:

O G Ł O S Z E N I E DOTYCZĄCE FORM I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ ŚREDNICH ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW NA OKRES OD 01.09.2012r. DO 30.06.2013r.

O G Ł O S Z E N I E DOTYCZĄCE FORM I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ ŚREDNICH ORAZ SŁUCHACZY KOLEGIÓW NA OKRES OD 01.09.2012r. DO 30.06.2013r.