Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Oggłoszenie o wszczęciu postepowania na budowę sieci kanalizacji sanitranej w Nowosielcu -Etap VI

Aktualności

Nisko, 30 lipca 2014r. PPB.6733.1.34 .2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Oggłoszenie o wszczęciu postepowania na budowę sieci kanalizacji sanitranej w Nowosielcu -Etap VI »

Informacja o wykazie gruntów przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

Aktualności

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz. 518 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 117/2014 z dnia 10 lipca 2014r Burmistrz Gminy i Miasta...

czytaj więcej o Informacja o wykazie gruntów przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia »

Ogłosznie o podjęciu postepowania w sprawie budowy linii Sn15 Nisko -Barce

Aktualności

Nisko, 8 lipca 2014r. PPB.6733.1.40.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłosznie o podjęciu postepowania w sprawie budowy linii Sn15 Nisko -Barce »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul.Rzeczna

Aktualności

Nisko, 8 lipca 2014r. PPB.6733.1.29.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul.Rzeczna »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Raginisa

Aktualności

Nisko, 8 lipca 2014r. PPB.6733.1.28.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Raginisa »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Długa

Aktualności

Nisko, 8 lipca 2014r. PPB.6733.1.27.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Długa »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Czerwonych Maków

Aktualności

Nisko, 8 lipca 2014r. PPB.6733.1.26.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Czerwonych Maków »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Racławicah ul. Kwiatowa

Aktualności

Nisko, 8 lipca 2014r. PPB.6733.1.21.2014 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Racławicah ul. Kwiatowa »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku oś. Tysiąclecia1

Aktualności

Nisko, dnia 2014.07.08 PPB.6733.1.24.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w nawiązaniu...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku oś. Tysiąclecia1 »

Realizacja: IDcom.pl