Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wykazie gruntów przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 u