Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dyskusji publicznej -I wyłożenia MPZP Centrum do publicznego wglądu

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie

Wezwanie do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców, zarządców działki nr 2001 w Nisku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej