Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej w Zarzeczu przy ul.Dębowej

Aktualności

Nisko, dnia 9 kwietnia 2013r. PPB.6733.1.14.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej w Zarzeczu przy ul.Dębowej »

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej w Racławicach przy ul Krótkiej

Aktualności

Nisko, dnia 9 kwietnia 2013r. PPB.6733.1.11.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci gazowej w Racławicach przy ul Krótkiej »

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Aktualności

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁO WYDANE ZARZĄDZENIE NR 43/2013 Z DNIA 2 KWIETNIA 2013R W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA P.N. "CENTRUM W NISKU".

czytaj więcej o Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nisko »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku ul. Kilińskiego

Aktualności

Nisko, dnia 04.04.2013r. PPB.6733.1.9.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku ul. Kilińskiego »

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia i dziarżawy oraz wykaz komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców

Aktualności

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Zarządzenia Nr 36/2013 z dnia 22 marca 2013r oraz Zarządzenia...

czytaj więcej o Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia i dziarżawy oraz wykaz komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców »

Ogłoszenie o zebranym materiale dowodowym dla odcinka sieci gazowej w Nisku ul. Sopocka

Aktualności

Nisko, dnia 27 marca 2013r. PPB.6733.1.8.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebranym materiale dowodowym dla odcinka sieci gazowej w Nisku ul. Sopocka »

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w Zarzeczu

Aktualności

Nisko, 22 marca 2013r. PPB.6733.1.5.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Poz. 647, z późn....

czytaj więcej o ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w Zarzeczu »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę odcinka sieci gazowej w Zarzeczu ul.Starowiejska

Aktualności

Nisko, dnia 20.03.2013r. PPB.6733.1.4.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę odcinka sieci gazowej w Zarzeczu ul.Starowiejska »

Realizacja: IDcom.pl