Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci SN15 w Nowosielcu

Aktualności

Nisko, dnia 23 kwietnia 2013r. PPB.6733.1.16.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci SN15 w Nowosielcu »

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w Nisku przy ul. Sopockiej

Aktualności

Nisko, 19 kwietnia 2013r. PPB.6733.1.8.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej w Nisku przy ul. Sopockiej »

Ogłoszenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP p.n. "Centrum w Nisku"

Aktualności

PPB.6721.1.41.2011 O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nisku p.n. „Centrum w Nisku” Na podstawie art. 17 pkt...

czytaj więcej o Ogłoszenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP p.n. "Centrum w Nisku" »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinków sieci NN w Nowosielcu

Aktualności

Nisko, dnia 17 kwietnia 2013r. PPB.6733.1.18.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinków sieci NN w Nowosielcu »

Ogłoszenie w sprawie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik nad Sanem – Kończyce w miejscowości Kończyce w km 5+971 – 6+371 i w km 7+238 - 9+058”.

Aktualności

Nisko, dnia 15.04.2013 r. OSK.6220.4.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 10 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn....

czytaj więcej o Ogłoszenie w sprawie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik nad Sanem – Kończyce w miejscowości Kończyce w km 5+971 – 6+371 i w km 7+238 - 9+058”. »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nisku ul. Sandomierska

Aktualności

Nisko, dnia 08.04.2013r. PPB.6733.1.23.2011 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nisku ul. Sandomierska »

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nisko i Zarządzenie Burmistrza nr 43/2013

Aktualności

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, tel. (0-15) 8415643, fax (0-15) 8415630 http://www.nisko.pl e-mail: burmistrz@nisko.pl Nisko, 2.04.2013r. PPB.6721.1.38.2011 I N F O R M A C J A PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO...

czytaj więcej o Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Nisko i Zarządzenie Burmistrza nr 43/2013 »

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci linii kablowej SN 15KV w Nisku na os. Malce

Aktualności

Nisko, dnia 10 kwietnia 2013r. PPB.6733.1.12.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci linii kablowej SN 15KV w Nisku na os. Malce »

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii nN w Nowosielcu

Aktualności

Nisko, 9 kwietnia 2013r. PPB.6733.1.7.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii nN w Nowosielcu »

Realizacja: IDcom.pl