Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłosznie o materiale dowodowym niezbędnym dow ydania decyzji dla rozbudowy sieci wodociągowej w Nisku

Aktualności

Nisko, dnia 13 czerwca 2013r. PPB.6733.1.24.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłosznie o materiale dowodowym niezbędnym dow ydania decyzji dla rozbudowy sieci wodociągowej w Nisku »

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci nN w Nisku przy ul. Modrzewiowej

Aktualności

Nisko, 13 kwietnia 2013r. PPB.6733.1.17.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz. U. 2013.267), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci nN w Nisku przy ul. Modrzewiowej »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę odcinka linii Kablowej SN15 w msc. Przędzel, Nowa Wieś, Wolina

Aktualności

Nisko, dnia 11.06.2013r. PPB.6733.1.13.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę odcinka linii Kablowej SN15 w msc. Przędzel, Nowa Wieś, Wolina »

Ogłoszenie o zebranym materiale dowodowym dla przebudowy linii NN wraz z przełożeniem słupa w msc. Zarzecze

Aktualności

Nisko, dnia 6 czerwca 2013r. PPB.6733.1.20.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebranym materiale dowodowym dla przebudowy linii NN wraz z przełożeniem słupa w msc. Zarzecze »

obwieszczenie w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej W nawiązaniu do przepisów...

czytaj więcej o obwieszczenie w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej »

Protokół z dyskusji publicznej -II wyłożenia MPZP Centrum do publicznego wglądu

Aktualności

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami (II wyłożenie mpzp) Protokół sporządzono w dniu 17.05.2013r., w Urzędzie Gminy i Miasta w...

czytaj więcej o Protokół z dyskusji publicznej -II wyłożenia MPZP Centrum do publicznego wglądu »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w msc. Nisku

Aktualności

Nisko, dnia 3 czerwca 2013r. PPB.6733.1.24.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej w msc. Nisku »

Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla rozbudowy sieci gazowej w Zarzeczu

Aktualności

Nisko, dnia 28 maja 2013r. PPB.6733.1.19.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla rozbudowy sieci gazowej w Zarzeczu »

Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla rozbudowy sieci wodociągowej w Zarzeczu

Aktualności

Nisko, dnia 2013.05.23 PPB.6733.1.21.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stososwnie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w nawiązaniu...

czytaj więcej o Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla rozbudowy sieci wodociągowej w Zarzeczu »

Realizacja: IDcom.pl