Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy szatni na stadionie sportowym w Nisku

Aktualności

Nisko, dnia 2013.07.09 PPB.6733.1.30.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stososwnie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w nawiązaniu...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy szatni na stadionie sportowym w Nisku »

Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla przbeudowy stadionu sportowego w Nisku oś. Podwolina

Aktualności

Nisko, dnia 9 lipca 2013r. PPB.6733.1.25.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla przbeudowy stadionu sportowego w Nisku oś. Podwolina »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowe sieci wodociągowej w rejonie ul. Rzeszowskiej w Niksu

Aktualności

Nisko, dnia 05.07.2013r. PPB.6733.1.24.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowe sieci wodociągowej w rejonie ul. Rzeszowskiej w Niksu »

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, darowizny i dzierżawy

Aktualności

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651) Zarządzenia Nr 84/2013 z dnia 28 czerwca 2013r Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że...

czytaj więcej o Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, darowizny i dzierżawy »

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy odcinka siecinN w Zarzeczu-Piaskowa przy ul. Krętej

Aktualności

Nisko, 26 czerwca 2013r. PPB.6733.1.20.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz. U. 2013.267), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy odcinka siecinN w Zarzeczu-Piaskowa przy ul. Krętej »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Dobra

Aktualności

Nisko, dnia 24 czerwca 2013r. PPB.6733.1.28.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Dobra »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Piekna

Aktualności

PPB.6733.1.27.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Piekna »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Sadowa

Aktualności

Nisko, dnia 24 czerwca 2013r. PPB.6733.1.26.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Nisku ul. Sadowa »

Realizacja: IDcom.pl