Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia w Nisku przy ul. Dobrej

Aktualności

Nisko, dnia 23 lipca 2013r. PPB.6733.1.28.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia w Nisku przy ul. Dobrej »

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia w Nisku przy ul. Pięknej

Aktualności

Nisko, dnia 23 lipca 2013r. PPB.6733.1.27.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia w Nisku przy ul. Pięknej »

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia w Nisku przy ul. Mostowej i Pięknej

Aktualności

Nisko, dnia 23 lipca 2013r. PPB.6733.1.26.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia w Nisku przy ul. Mostowej i Pięknej »

Wykaz komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców

Aktualności

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r Nr 102 poz.651 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 100/2013 z dnia 23 lipca 2013r Burmistrz Gminy...

czytaj więcej o Wykaz komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej w Zarzeczu

Aktualności

Nisko, dnia 16 lipca 2013r. PPB.6733.1.32.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej w Zarzeczu »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę linii napowietrznej NN w Nowosielcu

Aktualności

Nisko, dnia 16.07.2013r. PPB.6733.1.23.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę linii napowietrznej NN w Nowosielcu »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę linii kablowo-napowietrznej NN w Nowosielcu

Aktualności

Nisko, dnia 16.07.2013r. PPB.6733.1.22.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę linii kablowo-napowietrznej NN w Nowosielcu »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Zarzeczu ul. Kopernika

Aktualności

Nisko, dnia 2013.07.12 PPB.6733.1.31.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stososwnie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Zarzeczu ul. Kopernika »

Realizacja: IDcom.pl