Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wykazie nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 2