Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowo-napowietrznej w Nisku rejon ul. Nowej

Aktualności

Nisko, dnia 7 października 2013r. PPB.6733.1.40.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowo-napowietrznej w Nisku rejon ul. Nowej »

ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy odcinka sieci wodociagowej w Zarzeczu przy ul. Krętej i Starej

Aktualności

Nisko, 1 października 2013r. PPB.6733.1.38.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz. U. 2013.267), w nawiązaniu do art....

czytaj więcej o ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy odcinka sieci wodociagowej w Zarzeczu przy ul. Krętej i Starej »

Informacja o wykazie nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Aktualności

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651Z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 129/2013 z dnia 30 września 2013r Burmistrz...

czytaj więcej o Informacja o wykazie nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży »

ogłoszenie o wydanej deczyji na budowę oświetlenia w Nisku ul. Nowa

Aktualności

Nisko, dnia 30.09.2013r. PPB.6733.1.35.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o ogłoszenie o wydanej deczyji na budowę oświetlenia w Nisku ul. Nowa »

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej nr 1077R Rudnik – Kończyce”.

Aktualności

Nisko, dnia 19.09.2013 r. OSK.6220.11.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej nr 1077R Rudnik – Kończyce”. »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na rozbudowę linii napowietrznej NN w Nisku ul. Szarych Szeregów

Aktualności

Nisko, dnia 19.09.2013r. PPB.6733.1.36.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na rozbudowę linii napowietrznej NN w Nisku ul. Szarych Szeregów »

Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla kaplicy cmentarnej w Racławicach

Aktualności

Nisko, dnia 12 września 2013r. PPB.6733.1.34.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla kaplicy cmentarnej w Racławicach »

Ogłoszenie o zmianie wniosku dot. budowy sieci ciepłowniczej w Nisku

Aktualności

PPB.6733.1.23.2011 12 września 2013r. O b w i e s z c z e n i e Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zmianie wniosku dot. budowy sieci ciepłowniczej w Nisku »

Realizacja: IDcom.pl