Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Protokół z dyskusji publicznej wyłożenie mpzp w rejonie cmentarza w Nowosielcu.

Aktualności

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Protokół sporządzono w dniu 22.11.2013r. , w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przez Monikę Biało-Gajda...

czytaj więcej o Protokół z dyskusji publicznej wyłożenie mpzp w rejonie cmentarza w Nowosielcu. »

Ogłosznie o wydanej decyzji na budowę oświetlenia w ul. Torowej

Aktualności

Nisko, dnia 14 listopada 2013r. PPB.6733.1.3.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłosznie o wydanej decyzji na budowę oświetlenia w ul. Torowej »

Ogłoszenie o zawieszeniu postepowania na budowę Linii napowietrzno-kablowej SN15 NIsko Barce

Aktualności

Nisko, dnia 12.11.2013r. PPB.6733.1.40.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zawieszeniu postepowania na budowę Linii napowietrzno-kablowej SN15 NIsko Barce »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Racławicach ul. Polna

Aktualności

Nisko, dnia 2013.11.07 PPB.6733.1.46.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Racławicach ul. Polna »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w Niksu rejon ul. Kilińskiego

Aktualności

Nisko, dnia 04.11.2013r. PPB.6733.1.37.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w Niksu rejon ul. Kilińskiego »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie cmentarza w Nowosielcu

Aktualności

Nisko, dnia 25 października 2013r PPB.6721.1.24.2012 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu Na podstawie...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie cmentarza w Nowosielcu »

Ogłoszenie o materiale dowodowych do wydania deczyji na budowę oświetlenia na ul. Torowej

Aktualności

Nisko, dnia 23 pażdziernika 2013r. PPB.6733.1.3.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowych do wydania deczyji na budowę oświetlenia na ul. Torowej »

Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sparwie budowy kaplicy w Racławicach

Aktualności

Nisko, dnia 08.10.2013r. PPB.6733.1.34.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sparwie budowy kaplicy w Racławicach »

Ogłoszenie o umorzeniu postępowania wsparwie budowy podjazdu dla niepełnosprawnych w Nisku ul. Sandomierska

Aktualności

Nisko, dnia 07.10.2013r. PPB.6733.1.41.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o umorzeniu postępowania wsparwie budowy podjazdu dla niepełnosprawnych w Nisku ul. Sandomierska »

Realizacja: IDcom.pl