Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z dyskusji publicznej wyłożenie mpzp w rejonie cmentarza w Nowosielcu.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie

Ogłosznie o wydanej decyzji na budowę oświetlenia w ul. Torowej

Nisko, dnia 14 listopada 2013r. PPB.6733.1.3.2013

Ogłoszenie o materiale dowodowych do wydania deczyji na budowę oświetlenia na ul. Torowej

Nisko, dnia 23 pażdziernika 2013r. PPB.6733.1.3.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko