Gmina i Miasto Nisko

Aktualności (2013) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy szkoły w Nisku przy ul. Szopena

Aktualności

Nisko, dnia 18 grudnia 2013r. PPB.6733.1.47.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy szkoły w Nisku przy ul. Szopena »

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Aktualności

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r Nr 102 poz.651 z późn.zm.) i Zarządzenia Nr 170/2013 z dnia 10 grudnia 2013r Burmistrz Gminy...

czytaj więcej o Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy »

Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania deczyji na siec gazu w Racławicach

Aktualności

Nisko, dnia 10 grudnia 2013r. PPB.6733.1.46.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53...

czytaj więcej o Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania deczyji na siec gazu w Racławicach »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku szkoły i adaptacja na cele biblioteki publicznej w Nisku ul. Chopina

Aktualności

Nisko, dnia 2013.12.05 PPB.6733.1.47.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku szkoły i adaptacja na cele biblioteki publicznej w Nisku ul. Chopina »

Protokół z dyskusji publicznej wyłożenie mpzp w rejonie cmentarza w Nowosielcu.

Aktualności

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami Protokół sporządzono w dniu 22.11.2013r. , w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przez Monikę Biało-Gajda...

czytaj więcej o Protokół z dyskusji publicznej wyłożenie mpzp w rejonie cmentarza w Nowosielcu. »

Ogłosznie o wydanej decyzji na budowę oświetlenia w ul. Torowej

Aktualności

Nisko, dnia 14 listopada 2013r. PPB.6733.1.3.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłosznie o wydanej decyzji na budowę oświetlenia w ul. Torowej »

Ogłoszenie o zawieszeniu postepowania na budowę Linii napowietrzno-kablowej SN15 NIsko Barce

Aktualności

Nisko, dnia 12.11.2013r. PPB.6733.1.40.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zawieszeniu postepowania na budowę Linii napowietrzno-kablowej SN15 NIsko Barce »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Racławicach ul. Polna

Aktualności

Nisko, dnia 2013.11.07 PPB.6733.1.46.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Racławicach ul. Polna »

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w Niksu rejon ul. Kilińskiego

Aktualności

Nisko, dnia 04.11.2013r. PPB.6733.1.37.2013 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w Niksu rejon ul. Kilińskiego »

Realizacja: IDcom.pl