Aktualności (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

I N F O R M A C J A Działając na podst

Protokół z dyskusji publicznej wyłożenie mpzp w rejonie cmentarza w Nowosielcu.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie

Ogłosznie o wydanej decyzji na budowę oświetlenia w ul. Torowej

Nisko, dnia 14 listopada 2013r. PPB.6733.1.3.2013