Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Samodzielne stanowiska

Zamówienia Publiczne
Stanowisko pracy ds. obronnych i obywatelskich
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Audytor Wewnętrzny
Główny Specjalista ds. Informatyzacji i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego