Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Informacje

Stanowiska:

Paweł Warchoł

Podinspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego