Komunikaty

Wybierz rok

Zawiadomienie o materiale dowodowym na budowę sieci SN 15 Nisko ul.Szklarniowa

Nisko, 23.01.2020 r. PPB.6733.1.51.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci energetycznej w Nisku ul.Polna

Nisko, 17.01.2020 r. PPB.6733.1.46.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci SN15 w Nisku

Nisko, dnia 8 stycznia 2020r. PPB.6733.1.5.2019 OBWIESZCZENIE