Komunikaty

Wybierz rok

Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania dla sieci wodociągowej Nisko-Nowosielec

Nisko, 8 listopada 2019r. PPB.6733.1.38.2019 OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci kablowej SN15 Nisko

Nisko, 07.11.2019 r. PPB.6733.1.40.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci energetycznej SN15 i NN Nisko Barce-Nisko Warchoły

Nisko, dnia 29 października 2019r. PPB.6733.1.27.2019 OBWIESZCZENIE