Komunikaty (2020)

Wybierz rok

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku

Nisko, 19.03.2020 PPB.6733.15.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść Nisko ul.Dobra

Nisko, dnia 17.03.2020r. PPB.6733.3.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko &nbs