Komunikaty

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydanej decyzji na sieć gazu ść w Racławicach ul.Zielona

Nisko, dnia 8.04.2020r. PPB. 6733.5.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść w Nowosielcu

Nisko, 03.04.2020 r. PPB.6733.14.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko  

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci SN15 w Zarzecze

Nisko, dnia 10.03.2020r. PPB. 6733.1.47.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko &n

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej śc w Nisku ul.Dworcowa

Nisko, 01.04.2020 r. PPB.6733.9.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy stacji telefonii komórkowej P4 w Zarzeczu

Nisko, 01.04.2020r. PPB.6733.2.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko &