Komunikaty

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci gazowej ść w Nisku przy ul.Wolności

Nisko, dnia 15 maja 2020r. PPB.6733.13.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko &n

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Nisku ul. Konwaliowa i Piaskowa

Nisko, dnia 15 maja 2020r. PPB.6733.8.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko &nb

Ogłoszenie o wydanej decyzji na żłobek i przedszkole w Zarzeczu

Nisko, dnia 14.05.2020r. PPB. 6733.7.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko  

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci kan.sanitarnej z przepompownią w Racławicach

Nisko, dnia 14.05.2020r. PPB. 6733.12.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko &nbs

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazu ść w Nowosielcu

Nisko, 12.05.2020 PPB.6733.20.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko  

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazu ść w Racławicach ul.Akacjowa

Nisko, 12.05.2020 PPB.6733.20.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazu ść w Nisku ul.Podleśna

Nisko, 12.05.2020 PPB.6733.21.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko  

Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej P4 w Zarzeczu

Nisko, dnia 11.05.2020r. PPB. 6733.2.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko