Komunikaty

Wybierz rok

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazu ść w Zarzeczu ul.Leśna

Nisko, 23.03.2020 PPB.6733.16.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zebranym materiale dowodowym na budowę sieci kanalizacyjnej w Racławicach ul.Torowa

Nisko, dnia 20.03.2020r. PPB.6733.12.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zebranym materiale dowodowym na budowę sieci gazowej Nisko ul.Tęczowa

Nisko, dnia 20.03.2020r. PPB.6733.11.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko &nb

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku

Nisko, 19.03.2020 PPB.6733.15.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść Nisko ul.Dobra

Nisko, dnia 17.03.2020r. PPB.6733.3.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko &nbs