Komunikaty

Wybierz rok

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej ść w Nisku ul.Azaliowa

Nisko, 6.07.2020r. PPB.6733.29.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść w Nisku ul.Karasia

Nisko, 6.07.2020 r. PPB.6733.23.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 6-10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z po

Zawiadomienie o materiale dowodowym na budowę sieci gazu ść w Racławicach

Nisko, 02.07.2020 r.PPB.6733.25.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 6-10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w nawiązaniu do ar

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazu ść w Nisku ul.Cicha

Nisko, 30.06.2020r. PPB.6733.28.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Ad