Komunikaty

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w Nisku ul.Słoneczna

Nisko, dnia 3 sierpnia 2020r. PPB.6733.23.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwc

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci gazowej ść w Nisku ul.Cicha

Nisko, dnia 05.08.2020r. PPB.6733.28.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodek

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci gazowej ść w Nisku ul.Wańkowicza

Nisko, dnia 05.08.2020r. PPB.6733.27.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r.

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci gazowej ść w Racławicach w rejonie ul.Zielonej

Nisko, dnia 24 lipca 2020r. PPB.6733.25.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 c

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci kablowej Sn15 w Nisku ul.Osiedle

Nisko, dnia 21 lipca 2020r. PPB.6733.26.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Admin

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę gazu ść w Nisku

Nisko, 20 lipca 2020r. PPB.6733.31.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowani

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej ść w Nisku ul.Azaliowa

Nisko, 6.07.2020r. PPB.6733.29.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść w Nisku ul.Karasia

Nisko, 6.07.2020 r. PPB.6733.23.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 6-10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z po