Komunikaty

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w wolinie ul.Błonie

Nisko, dnia 20 listopada 2020r. PPB.6733.37.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks P

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Racławice ul.Grądy

Nisko, dnia 20.11.2020r. PPB. 6733.42.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 us

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci kablowej SN15 w Nowosielcu

Nisko, dnia 19 listopada 2020r. PPB.6733.34.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca196

Zawiadomienie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla odcinka sieci gazowej ść w Zarzeczu

Nisko, 19.11.2020 r. PPB.6733.38.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 6-10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z poźn.zm.), w

Protokół z dyskusji publicznej dot. V zmiany studium

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie V zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej ść w Racławicach ul.Jesionowa

Nisko, 03.11.2020 r. PPB.6733.39.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Admi

Zawiadomienie o zmianie wnioski i materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji dla sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Racławicach

Nisko, 28.10.2020 r. PPB.6733.33.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 6-10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kod