Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Statystyki

Osoby: Danuta Gorczyca 1453
Podatki i opłaty lokalne: Stawki podatków i opłat lokalnych 1449
Przetargi: Przetarg - Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu 1447
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla budowy masztu telekomunikacyjnego... 1447
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji... 1442
Nabór na wolne stanowisko pracy: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s księgowości budżetowej 1440
Przetargi: Przetarg - Roboty remontowo malarskie w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu... 1432
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.33.2018: Budowa hali sportowej przy PSP... 1432
Przetargi: Przetarg - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta... 1432
Przetargi: Przetarg - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko... 1432
Przetargi: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych... 1430
Aktualności: III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 1429
Przetargi: Przetarg - Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce- IV etap... 1427
Przetargi: Przetarg - Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych... 1426
Nabór na wolne stanowisko pracy: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 1424
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa targowiska stałego... 1424
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne 1420
Przetargi: Przetarg - Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nisku od strony ul.... 1419
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych... 1417
Przetargi: Przetarg - Działania promocyjno-informacyjne dotyczące Projektu dofinansowanego... 1405
Struktura urzędu: Burmistrz Gminy i Miasta 1404
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym... 1402
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów... 1400
Przetargi: Przetarg - Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu 1399
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 - "Budowa sieci... 1396
Aktualności: Decyzja Nr 13/2012 znak sprawy PPB.6733.1.15.2012 1395
Przetargi: Czwarty przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz... 1395
Przetargi: Przetarg - Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem... 1392
Aktualności: Nabór wniosków na projekt „Wakacje 2012” 1391
Przetargi: Wynik ZP.341/18/2011 1391
Przetargi: Przetarg - Rozbudowa szatni o sanitariaty na stadionie sportowym MKS Sokół... 1391
Przetargi: Przetarg - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Nisku 1388
Przetargi: Przetarg – Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych... 1386
Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znak: ZO.I.341.10.2013 1385
Przetargi: Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego... 1381
Przetargi: Przetarg „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina oraz we wsi Nowa... 1381
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania... 1379
Przetargi: Przetarg - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta... 1377
Osoby: Eugeniusz Piekarz 1377
Przetargi: Przetarg - Rozbudowa drogi publicznej - odcinka małej obwodnicy - od rzeki... 1375
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzedaż i dostarczenie... 1374
Przetargi: Przetarg - Remont nawierzchni dróg, chodników, utwardzenie powierzchni... 1373
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania... 1372
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.58.2017: Budowa elementów lekkoatletycznych... 1372
Osoby: Paweł Warchoł 1372
Osoby: Jan Szuba 1371
Aktualności: ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych 1365
Przetargi: Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem dróg na terenie... 1364
Osoby: Jolanta Kata 1363
Struktura urzędu: Audytor Wewnętrzny 1361