Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Statystyki

Przetargi: Wynik postępowania dowóz uczniów niepełnosprawnych 1406
Przetargi: Przetarg - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta... 1395
Przetargi: Przetarg - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko... 1394
Nabór na wolne stanowisko pracy: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s księgowości budżetowej 1394
Jednostki podległe: Niżańskie Centrum Kultury "Sokół" 1393
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa targowiska stałego... 1388
Przetargi: Przetarg - Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Nisku od strony ul.... 1387
Przetargi: Przetarg - Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce- IV etap... 1384
Przetargi: Przetarg - Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych... 1382
Nabór na wolne stanowisko pracy: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 1379
Osoby: Adam Madej 1376
Aktualności: III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 1375
Osoby: Danuta Gorczyca 1374
Przetargi: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych... 1374
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych... 1371
Osoby: Maria Nabrzeska 1369
Przetargi: Przetarg - Roboty remontowo malarskie w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu... 1369
Przetargi: Przetarg - Działania promocyjno-informacyjne dotyczące Projektu dofinansowanego... 1368
Przetargi: Przetarg - Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu 1368
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym... 1366
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie 1 - "Budowa sieci... 1362
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.33.2018: Budowa hali sportowej przy PSP... 1362
Przetargi: Wynik ZP.341/18/2011 1360
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów... 1359
Przetargi: Przetarg - Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem... 1358
Przetargi: Przetarg – Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych... 1353
Przetargi: Przetarg - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Nisku 1352
Przetargi: Przetarg - Rozbudowa szatni o sanitariaty na stadionie sportowym MKS Sokół... 1352
Przetargi: Czwarty przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz... 1352
Przetargi: Przetarg „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina oraz we wsi Nowa... 1350
Aktualności: Decyzja Nr 13/2012 znak sprawy PPB.6733.1.15.2012 1349
Wykaz spraw: Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne 1346
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzedaż i dostarczenie... 1346
Aktualności: Nabór wniosków na projekt „Wakacje 2012” 1343
Przetargi: Przetarg - Remont nawierzchni dróg, chodników, utwardzenie powierzchni... 1342
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania... 1338
Przetargi: Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego... 1337
Przetargi: Przetarg - Rozbudowa drogi publicznej - odcinka małej obwodnicy - od rzeki... 1336
Przetargi: Przetarg - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta... 1335
Przetargi: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znak: ZO.I.341.10.2013 1332
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania... 1331
Struktura urzędu: Burmistrz Gminy i Miasta 1331
Przetargi: Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem dróg na terenie... 1326
Aktualności: ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych 1325
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.58.2017: Budowa elementów lekkoatletycznych... 1320
Podatki i opłaty lokalne: Wykaz pomocy publicznej za rok 2010 1311
Wybory Samorządowe: Wybory Samorządowe 2018r. 1309
Aktualności: Protokół z dyskusji publicznej -I wyłożenia MPZP Centrum do publicznego... 1307
Przetargi: Informacja Dotyczy : Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego... 1305
Przetargi: Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej... 1304