Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Statystyki

Wykaz spraw: Zameldowanie/wymeldowanie - pobyt stały bądź czasowy 1781
Nabór na wolne stanowisko pracy: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska.... 1767
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: Wykonanie robót remontowo –... 1758
Wykaz spraw: Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych 1756
Przetargi: Przetarg - Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół w Nr 3... 1754
Wykaz spraw: Wniosek o wydanie warunków budowy zjazdu 1752
Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na wybór najkorzystniejszej oferty zadania... 1744
Osoby: Amanda Siudy 1738
Nabór na wolne stanowisko pracy: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze poborcy opłaty za gospodarowanie... 1737
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o odstąpieniu od naboru na wolne stanowisko urzędnicze poborcy... 1727
Przetargi: Przetarg ZP.341/3/2012 - Budowa Centrum sportowo rekreacyjnego w Racławicach... 1725
Wykaz spraw: Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych 1721
Zaproszenia na Sesje RM: Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Nisku - 24.11.2011 1720
Wykaz spraw: Wniosek na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 1717
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko d/s zamówień publicznych 1713
Struktura urzędu: Skarbnik Gminy 1712
Komunikaty: Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015 1704
Wybory Samorządowe: Protokół MKW w Nisku z dnia 18 listopada 2014r. z wyborów do Rady Miejskiej... 1703
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wodociągu łączącego... 1697
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s środków... 1689
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy... 1684
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko 1683
Przetargi: Przetarg - Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku... 1680
Nabór na wolne stanowisko pracy: Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze poborcy opłaty za... 1680
Aktualności: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 1672
Przetargi: OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie... 1663
Nabór na wolne stanowisko pracy: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji 1651
Przetargi: Przetarg - dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Nisko do Specjalnego... 1650
Przetargi: Przetarg - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku 1646
Wybory Samorządowe: Informacje ogólne, tworzenie komitetów wyborczych wyborców 1638
Osoby: Bogusław Lechociński 1635
Przetargi: Przetarg - Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku... 1634
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji... 1633
Wykaz spraw: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej 1623
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Niżańskiego Centrum... 1622
Osoby: Gabriela Karnat 1621
Komunikaty: Konsultacje społeczne w sprawie kryteriów naboru do przedszkola publicznego... 1619
Przetargi: Przetarg - Rozbudowa zbiornika małej retencji Nisko - Podwolina w ramach... 1616
Wykaz spraw: Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1614
Nabór na wolne stanowisko pracy: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s środków pomocowych... 1611
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.33.2017: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego... 1611
Wybory Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Zarządów Osiedli: Wyniki wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli Gminy... 1606
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja dróg rolniczych... 1605
Przetargi: Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy... 1603
Aktualności: Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości komunalnych 1601
Osoby: Zbigniew Kuziora 1601
Nabór na wolne stanowisko pracy: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s zamówień publicznych 1600
Przetargi: Przetarg ZP.341/4/2012 - Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Nowosielcu... 1597
Osoby: Krzysztof Tabian 1597
Wykaz spraw: Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie 1597