Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Statystyki

Wykaz spraw: Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 1835
Komunikaty: obwieszczenie dotyczące wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym... 1830
Komunikaty: Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015 1821
Przetargi: Przetarg - Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół w Nr 3... 1813
Wykaz spraw: Wniosek o wydanie warunków budowy zjazdu 1813
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: Wykonanie robót remontowo –... 1809
Wykaz spraw: Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych 1802
Nabór na wolne stanowisko pracy: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska.... 1797
Przetargi: Zaproszenie do składania ofert na wybór najkorzystniejszej oferty zadania... 1789
Struktura urzędu: Skarbnik Gminy 1782
Nabór na wolne stanowisko pracy: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze poborcy opłaty za gospodarowanie... 1776
Wykaz spraw: Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych 1773
Zaproszenia na Sesje RM: Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Nisku - 24.11.2011 1772
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o odstąpieniu od naboru na wolne stanowisko urzędnicze poborcy... 1767
Wykaz spraw: Wniosek na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 1764
Przetargi: Przetarg ZP.341/3/2012 - Budowa Centrum sportowo rekreacyjnego w Racławicach... 1760
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wodociągu łączącego... 1751
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko d/s zamówień publicznych 1750
Osoby: Bogusław Lechociński 1748
Przetargi: Przetarg - Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku... 1736
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s środków... 1730
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko 1728
Wybory Samorządowe: Protokół MKW w Nisku z dnia 18 listopada 2014r. z wyborów do Rady Miejskiej... 1728
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy... 1728
Osoby: Zbigniew Kuziora 1726
Nabór na wolne stanowisko pracy: Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze poborcy opłaty za... 1718
Przetargi: OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie... 1717
Aktualności: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 1715
Przetargi: Przetarg - dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Nisko do Specjalnego... 1698
Osoby: Gabriela Karnat 1690
Komunikaty: Konsultacje społeczne w sprawie kryteriów naboru do przedszkola publicznego... 1689
Osoby: Krzysztof Tabian 1688
Przetargi: Przetarg - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku 1688
Przetargi: Przetarg - Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku... 1686
Nabór na wolne stanowisko pracy: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji 1683
Osoby: Alicja Sochacka 1682
Wybory Samorządowe: Informacje ogólne, tworzenie komitetów wyborczych wyborców 1678
Osoby: Michał Farion 1678
Osoby: Katarzyna Zybura 1672
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji... 1670
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.33.2017: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego... 1664
Nabór na wolne stanowisko pracy: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Niżańskiego Centrum... 1663
Wykaz spraw: Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 1663
Wykaz spraw: Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej 1661
Wybory Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Zarządów Osiedli: Wyniki wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli Gminy... 1660
Osoby: Grzegorz Bis 1659
Osoby: Anna Wołoszyn 1657
Przetargi: Przetarg - Rozbudowa zbiornika małej retencji Nisko - Podwolina w ramach... 1654
Nabór na wolne stanowisko pracy: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s środków pomocowych... 1648
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja dróg rolniczych... 1645