Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Statystyki

Komunikaty: Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji... 938
Wykaz spraw: Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały/czasowy 937
Przetargi: Przetarg - Opracowanie adaptacji projektu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego... 937
Aktualności: Ogłosznie o wydanej decyzji na budowę oświetlenia w ul. Torowej 937
Aktualności: Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o... 937
Przetargi: Przetarg - Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.... 937
Nabór na wolne stanowisko pracy: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Rozwoju... 936
Aktualności: Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanlizacyjnej... 936
Aktualności: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.budowy sieci gazowej w Nisku... 936
Aktualności: Ogłosznie o materiale dowodowym niezbędnym dow ydania decyzji dla oswietlenia... 936
Aktualności: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... 936
Aktualności: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... 935
Aktualności: Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia... 934
Aktualności: Zawiadomienie materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla rozbudowy... 932
Aktualności: Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia... 930
Aktualności: Ogłoszenie o wydanej deczyji w sprawie rozbudowy sieci gazowej w Nisku... 930
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji trafo w Niksu... 930
Aktualności: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji... 928
Aktualności: Zawiadomienie o wszczeciu postępowania na budowę odcinków sieci kanalizacji... 928
Komunikaty: Konsultacje społeczne w sprawie kryteriów naboru do przedszkola publicznego,... 928
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej... 924
Rejestr SIOS: 55/2014 924
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Poprawa warunków uprawiania... 923
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy budynku szkoły... 922
Aktualności: Ogłoszenie o zmianie wniosku w sprawie budowy sieci gazowej w Nisku ul.Grądy... 922
Aktualności: Protokół z dyskusji publicznej -II wyłożenia MPZP Centrum do publicznego... 921
Aktualności: Zawiadomienie materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla rozbudowy... 921
Wykaz spraw: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 921
Aktualności: Wszczecie postępowania na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia... 921
Protokoły Sesji RM: Protokół Nr XVII sesji Rady Miejskiej w Nisku - 29.12.2011r. 920
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej... 920
Przetargi: Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont elewacji... 920
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci kanalizacji... 919
Wybory Samorządowe: OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w NISKU z dnia 21października... 919
Aktualności: Ogłoszenie o zawieszeniu postepowania na budowę Linii napowietrzno-kablowej... 918
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej... 918
Przetargi: Przetarg - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z... 918
Osoby: Barbara Kobylarz 917
Protokoły Sesji RM: Protokół Nr XXXII sesji Rady Miejskiej w Nisku z dnia 21 marca 2013r.... 916
Wykaz spraw: Ulgi w podatkach na wniosek osób fizycznych 916
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji... 916
Aktualności: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci gazowej... 915
Rejestr SIOS: 79/2014 915
Komunikaty: Ogłoszenie o wyniku wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych... 913
Aktualności: Informacja Burmistrza n.t . mpzp w rejonie Nowosielca 913
Wybory Samorządowe: Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Nisku o terminie i miejscu przeprowadzenia... 913
Przetargi: Ponowne zapytanie ofertowe - Sporządzenie podstawowego opracowania ekofizjograficznego... 912
Wykaz spraw: Zmiana bądź uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku leśnego w przypadku żądania przez stronę wszczęcia lub wznowienia postępowania podatkowego 912
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa odcinka drogi... 912
Aktualności: Ogłoszenie o zmianie wniosku i zebranym materiale dowodowym dla sieci kanalizacji... 912